Szukaj książki:

Kalkulatory


Geografia w ujęciu humanistycznym. Wybór prac Krystyny Rembowskiej

Geografia w ujęciu humanistycznym. Wybór prac Krystyny Rembowskiej

Autor: Andrzej Suliborski

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu ?ódzkiego

Rok wydania: 2013

Języki: polski

Typ: ebook

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 284

Czas: 4:12:00

28.04 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

Tom zawiera prace Krystyny Rembowskiej publikowane na przełomie XX i XXI w. Prezentują one humanistyczny, antynaturalistyczny model geografii.
Tom obejmuje prace Krystyny Rembowskiej publikowane na przełomie XX i XXI w. Prezentują one humanistyczny, antynaturalistyczny model geografii, który zakłada odrębność i swoistość charakteru metodologicznego nauk społecznych, nazywanych w tym ujęciu naukami humanistycznymi. Zebrano je w trzech rozdziałach: pierwszym - Teoria i metodologia geografii społeczno-ekonomicznej (człowieka) - dziesięć prac, drugim - Teoretyczno-metodologiczne aspekty geografii społecznej i regionalnej (społeczno-regionalnej)- sześć prac i trzecim - Teoretyczno-metodologiczne wymiary Geografii Kultury - osiem prac.Spis treści

Słowo wstępne 7
I. Teoria i metodologia geografii społeczno-ekonomicznej (człowieka)
O potrzebie teorii w geografii człowieka 13
Człowiek w geograficznych obrazach świata. Próba rekonstrukcji 21
Środowisko człowieka - nowe perspektywy badawcze 39
Zapomniany wymiar czasoprzestrzeni 49
Perspektywy badań geograficznych w świetle dialektycznej koncepcji rzeczywistości społeczno-kulturowej 59
Współczesny humanizm i jego wpływ na przemiany w obrębie geografii 73
Kulturowa płaszczyzna interpretacyjna geografii społeczno-ekonomicznej 89
Geografia ludności i osadnictwa - nowe wyzwania i szanse 95
Miasto postmodernistyczne. Perspektywy badań geograficznych 101
Globalizacja i jej wpływ na badania społeczno-geograficzne 111
II. Teoretyczno-metodologiczne aspekty geografii społecznej i regionalnej (społeczno-regionalnej)
Metodologiczne właściwości badania świata społecznego. Zalety teorii dialektycznej 123
Człowiek - czas - przestrzeń. Erozja więzi człowieka z ziemią 133
Paul Vidal de la Blache’a współczesne badania lokalności 145
Lokalność w dobie globalizacji. Zagrożenia i wyzwania 155
Tożsamość jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego 165
Geografia regionalna jako opowieść 179
III. Teoretyczno-metodologiczne wymiary geografii kultury
Kultura w badaniach geograficznych 189
Amerykańska szkoła geografii kultury. Problemy, perspektywy 209
Kulturowy zwrot w geografii 217
Świat człowieka w perspektywie kulturowej 229
Problemy wyjaśniania w geografii kultury 245
Kulturowy i społeczny aspekt geografii osadnictwa 253
Kulturowy aspekt przemian współczesnych miast polskich 259
Kulturowy aspekt przemian rynku usług 269


 Pobierz spis treści     Poleć znajomemu     Drukuj    


-->

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Jak kupować w księgarni.

Nie masz konta? Załóż je.

« cofnij