Szukaj książki:

Z powodu prac remontowych prowadzonych w budynku Collegium Altum UEP - w dniach od 01.07. - 31.08.2015 roku Księgarnia będzie zamknięta. Również w tym czasie nie będa realizowane zamówienia przez Internet. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kalkulatory


Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników. Diagnozowanie sytuacji pracy

Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników. Diagnozowanie sytuacji pracy

Autor: Jolanta Bieńkowska

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu ?ódzkiego

Rok wydania: 2013

Języki: polski

Typ: ebook

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 252

Czas: 19:05:00

22.80 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

Między pracownikami a pracodawcami istnieje układ oparty na wymianie. Pracodawca potrzebuje pracy ludzkiej do realizacji swoich przedsięwzięć. Pracownik oczekuje w zamian rekompensaty, nie tylko w postaci zapłaty. Układ ten byłby idealny, gdyby oczekiwania obu stron mogły być w pełni zaspokajane. W rzeczywistości trudno o zrównoważenie aspiracji obu stron. Pracodawcy chcą, aby pracownicy pracowali więcej i chętniej. Ci drudzy wysuwają zastrzeżenia, co do poziomu zaspokojenia ich potrzeb. Każdy chce osiągnąć jak najwięcej, ale przewaga sił leży po stronie dających zatrudnienie. To oni dyktują warunki, od których zależy zadowolenie ludzi świadczących pracę. Podejmując próbę rozwiązania tego problemu, najlepiej zatem dążyć do konsensusu, czyli usuwać powody niedogodności odczuwanych przez pracowników tak, aby mogli oni lepiej wykonywać swoje zadania.

Spis treści

WSTĘP 11

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA POTRZEB PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI 19

1. PROBLEMATYKA POTRZEB LUDZKICH W ORGANIZACJI 19

1.1. Istota zagadnienia potrzeb pracowników w organizacji 19
1.2. Problemy wykorzystania potrzeb w motywowaniu do pracy 24
1.3. Ekonomia bodźców 27

2. CHARAKTERYSTYKA POTRZEB LUDZKICH 29

2.1. Rozumienie potrzeb ludzkich 29
2.2. Klasyfikacja potrzeb ludzkich wg A. Maslowa 30
2.3. Uzasadnienie wyboru teorii A. Maslowa 32

3. WŁASNOŚCI POTRZEB 34

3.1. Hierarchia potrzeb 34
3.2. Motywacyjna siła potrzeb 36
3.3. Indywidualność struktury potrzeb 39
3.4. Świadomość potrzeb 42

4. TREŚĆ POTRZEB PRACOWNIKÓW 44

4.1. Potrzeby fizjologiczne 45
4.2. Potrzeby bezpieczeństwa 46
4.3. Potrzeby przynależności 49
4.4. Potrzeby szacunku 51
4.5. Potrzeby samorealizacji 53

5. PODSUMOWANIE 55

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI SYTUACJI PRACY WARUNKUJĄCE POWSTAWANIE PSYCHOSPOŁECZNYCH BARIER ZASPOKAJANIA POTRZEB PRACOWNIKÓW 57

1. ELEMENTY SYTUACJI PRACY 57

2. STYL KIEROWANIA 59

2.1. Teoretyczne przesłanki podejścia do kierowania ludźmi 60
2.2. Uwarunkowanie wyboru stylu kierowania w kontekście potrzeb ludzkich 63
2.3. Kryteria oceny stylu kierowania 67

3. KULTURA ORGANIZACYJNA 68

3.1. Wartości kulturowe a potrzeby ludzkie 69
3.2. Udział kadry kierowniczej w tworzeniu kultury 71
3.3. Problem ujednolicania zachowań przez kulturę organizacyjną 73
3.4. Kryteria oceny kultury organizacyjnej 75

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 76

4.1. Konsekwencje strukturalizacji zachowań ludzi w organizacji 77
4.2. Niesprawność regulacyjna strukturalizacji 79
4.3. Kryteria oceny struktury organizacyjnej 81

5. FUNKCJA PERSONALNA 82

5.1. Idee zarządzania zasobami ludzkimi 83
5.2. Realia wypełniania funkcji personalnej 84
5.3. Podmiot realizacji funkcji personalnej 85
5.4. Nieskuteczność zadań personalnych 86
5.5. Kryteria oceny realizacji funkcji personalnej 88

6. PODSUMOWANIE 89

ROZDZIAŁ III. MODEL SYTUACYJNY PSYCHOSPOŁECZNYCH BARIER ZASPOKAJANIA POTRZEB PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SYTUACJĄ PRACY 93

1. OPIS BARIER ZASPOKAJANIA POTRZEB LUDZKICH 93

1.1. Definicja barier zaspokajania potrzeb 93
1.2. Charakterystyka barier zaspokajania potrzeb 95
1.3. Konsekwencje występowania barier zaspokajania potrzeb 99
1.4. Schemat powstawania bariery 101

2. BARIERY ZASPOKOJENIA POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH 105

2.1. Bariera kierownicza 105
2.2. Bariera kulturowa 107
2.3. Bariera strukturalna 108
2.4. Bariera personalna 110

3. BARIERY ZASPOKOJENIA POTRZEB BEZPIECZEŃSTWA 112

3.1. Bariery zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa emocjonalnego 112
3.1.1. Bariera kierownicza 113
3.1.2. Bariera kulturowa 116
3.1.3. Bariera strukturalna 120
3.1.4. Bariera personalna 122
3.2. Bariery zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa materialnego 124
3.2.1. Bariera kierownicza 125
3.2.2. Bariera kulturowa 128
3.2.3. Bariera strukturalna 129
3.2.4. Bariera personalna 131

4. BARIERY ZASPOKOJENIA POTRZEB PRZYNALEŻNOŚCI 135

4.1. Bariera kierownicza 136
4.2. Bariera kulturowa 138
4.3. Bariera strukturalna 140
4.4. Bariera personalna 141

5. BARIERY ZASPOKOJENIA POTRZEB UZNANIA 142

5.1. Bariera kierownicza 143
5.2. Bariera kulturowa 145
5.3. Bariera strukturalna 146
5.4. Bariera personalna 148

6. BARIERY ZASPOKOJENIA POTRZEB SAMOREALIZACJI 150

6.1. Bariera kierownicza 150
6.2. Bariera kulturowa 153
6.3. Bariera strukturalna 154
6.4. Bariera personalna 156

7. PODSUMOWANIE 158

ROZDZIAŁ IV. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU BARIER ZASPOKAJANIA POTRZEB PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI 161

1. METODYKA BADANIA BARIER ZASPOKAJANIA POTRZEB PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI 161

1.1. Cel i przedmiot badań własnych 161
1.2. Opis narzędzia badawczego 163
1.3. Analiza rzetelności narzędzia badawczego 167

2. RAPORT Z BADANIA PSYCHOSPOŁECZNYCH BARIER ZASPOKAJANIA POTRZEB PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SYTUACJĄ PRACY 169

2.1. Przebieg badania 169
2.2. Wyniki badania 170
2.2.1. lucz do interpretacji wyników badania 170
2.2.2. Weryfikacja barier zaspokajania potrzeb pracowników w organizacji 174
2.2.3. rakterystyka barier zdiagnozowanych w badanej próbie 176
2.2.4. Weryfikacja występowania barier zaspokojenia potrzeb w grupie osób zajmujących stanowisko kierownicze 178
2.2.5. Ocena zależności wypowiedzi występujących w dwóch wymiarach 181
2.2.6. Określenie "obszaru słabości organizacji" 182

3. PODSUMOWANIE BADAŃ 186

ZAKOŃCZENIE 189

ZAŁĄCZNIK NR 1. LISTA PROBLEMÓW PRACOWNIKÓW 193
ZAŁĄCZNIK NR 2. ANKIETA BADANIA 194
ZAŁĄCZNIK NR 3. WYKAZ PROBLEMÓW PRACOWNIKÓW BADANEJ ORGANIZACJI 202
ZAŁĄCZNIK NR 4. "TRANSKRYPCJA" WYWIADU SWOBODNEGO POGŁĘBIONEGO TRAKTOWANEGO JAKO ZWIAD BADAWCZY 203
ZAŁĄCZNIK NR 5. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 207
ZAŁĄCZNIK NR 6. ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY BADANYMI ZMIENNYMI 208
ZAŁĄCZNIK NR 7. STRUKTURA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ZDIAGNOZOWANYMI BARIERAMI A ZMIENNYMI SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNYMI 209
ZAŁĄCZNIK NR 8. STRUKTURA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY BARIERAMI ZDIAGNOZOWANYMI W GRUPIE OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKO KIEROWNICZE A ZMIENNYMI SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNYMI 216
ZAŁĄCZNIK NR 9. ANALIZA WYNIKÓW UZYSKANYCH W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH ANKIETY 220

SPIS TABEL 239
SPIS RYSUNKÓW 241
BIBLIOGRAFIA 243


 Pobierz spis treści     Poleć znajomemu     Drukuj    


-->

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Jak kupować w księgarni.

Nie masz konta? Załóż je.

« cofnij