Szukaj książki:

Kalkulatory


Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu - Wykaz skrótów

Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu - Wykaz skrótów

Autor: Lech A. Bukowski

Wydawca: Wy?sza Szko?a Biznesu w D?browie Górniczej

Rok wydania: 2016

Języki: polski

Typ: ebook

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 252

Czas: 15:29:00

2.00 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

Celem niniejszej pracy jest synteza aktualnej wiedzy z zakresu modelowania systemów, procesów i sieci logistycznych poddanych zakłóceniom ze strony
zmiennego i niepewnego otoczenia oraz przedstawienie na tym tle koncepcji kompleksowego zarządzania logistycznego (ang. Total Logistic Management - TLM).
Treść książki została podzielona na pięć głównych części. W pierwszej z nich przedstawiono systemowe i procesowe uwarunkowania współczesnych sieci logistycznych jako fundament do zdefiniowania podstawowych pojęć stosowanych w pracy. W kolejnym rozdziale omówiono koncepcję wiedzy niedoskonałej i na tym tle dokonano krytycznej analizy istniejących metod formalizacji opisu niepewności danych, informacji oraz wiedzy. Wprowadzono pojęcie wartości użytkowej informacji oraz zaproponowano metodę oceny stopnia przydatności informacji z wykorzystaniem logiki rozmytej. Omówiono metody zapewnienia jakości
pozyskiwania i transmisji informacji oraz praktycznego przygotowania informacji dla potrzeb decydenta.
W dalszej części pracy przedstawiono problematykę modelowania sieci i procesów logistycznych. Zdefiniowano pojęcie infrastruktury logistycznej
oraz omówiono typowe struktury, topologie i konfiguracje sieci logistycznych. Przedstawiono metody modelowania procesów logistycznych, standardy specyfikacji procesów oraz modele referencyjne stosowane do analizy i projektowania łańcuchów dostaw. Zaprezentowano metody modelowania zmienności otoczenia sieci logistycznych, przy czym oddzielnie omówiono metody probabilistyczne i statystyczne, będące podstawą prognozowania zmienności przewidywalnej, a oddzielnie metody analogowe i heurystyczne stosowane w przypadku zmienności
nieprzewidywalnej.
Kolejna część pracy dotyczy modelowania ciągłości działania sieci logistycznych w warunkach zmienności otoczenia, niepewności informacji i wiedzy oraz
ryzyka występowania zakłóceń w procesach logistycznych. W rozdziale omówiono metody identyfikacji źródeł ryzyka, zagrożeń i niebezpieczeństw oraz modelowania wynikających z nich narażeń w sieciach logistycznych. Wprowadzono pojęcia podatności i odporności na narażenia sieci logistycznych oraz zaproponowano agentowy model oceny podatności sieci logistycznej na narażenia, ilustrując go praktycznym przykładem z przemysłu metalurgicznego. Przedstawiono również uniwersalny system ekspertowy oparty na rozmytym modelu oceny odporności sieci logistycznej na narażenia. Rozdział kończy propozycja autorskiej metody oceny ryzyka utraty ciągłości działania sieci logistycznych.
W ostatniej części pracy omówiono problemy związane z zarządzaniem ryzykiem utraty ciągłości działania sieci logistycznych. Przedstawiono aktualne nurty
w zarządzaniu logistycznym i na tym tle koncepcję modelu kompleksowego zarządzania logistycznego jako zrównoważonego zarządzania ryzykiem utraty ciągłości
działania sieci logistycznych. W zakończeniu zasygnalizowano kierunki dalszych badań związanych z problematyką zapewnienia skuteczności, efektywności oraz ciągłości dostaw w warunkach dynamicznych zmian otoczenia.


 Pobierz spis treści     Poleć znajomemu     Drukuj    


-->

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Jak kupować w księgarni.

Nie masz konta? Załóż je.

« cofnij