Szukaj książki:

Kalkulatory


Controlling zarządczy

Controlling zarządczy

Autor: Janusz Nesterak

Wydawca: Wolters Kluwer SA

Rok wydania: 2015

Języki: polski

Typ: ebook

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 380

Czas: 15:29:00

69.00 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

W książce zaprezentowano metody skutecznego wdrażania controllingu zarządczego, wspierającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Autor publikacji dzieli się swoją wiedzą w dziedzinie adaptacji controllingu w przedsiębiorstwach. Przekazuje wnioski płynące z własnych badań ankietowych, konsultacji z członkami najwyższych szczebli zarządczych przedsiębiorstw, dyrektorami i kierownikami pionów operacyjnych, pracownikami działów ekonomicznych oraz controllerami zaangażowanymi w proces wdrażania controllingu. W publikacji zaprezentowano również projekt wdrożenia systemu informatycznego klasy Business Intelligence, który wspomaga controlling zarządczy i skutecznie optymalizuje przebieg procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Program ten wyróżnia się unikatowym, zrównoważonym podejściem do "twardych" (planowanie, analiza danych, modelowanie procesów biznesowych) oraz "miękkich" (ocena kompetencji pracowników, wymiana informacji między pracownikami) elementów controllingu.

W książce szczegółowo omówiono: definicje i systematykę controllingu, proces controllingu, jego istotę i uwarunkowania (m.in. modele amerykański i niemiecki, które stały się wzorcami stosowanymi w Europie), metody i techniki współczesnego zarządzania możliwe do wykorzystania w controllingu, zakres stosowania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce, wykorzystanie w praktyce autorskiej koncepcji controllingu zarządczego na przykładzie trzech przedsiębiorstw działających w różnych branżach. Adresaci:
Publikacja pomoże kadrze menedżerskiej w świadomym i pozbawionym ryzyka procesie wdrożenia rozwiązań controllingowych. Stanowi też źródło wiedzy i inspiracji dla badaczy idei controllingu, przyczyniając się do lepszego jej rozumienia w środowiskach biznesowych i naukowych.

Spis treści

O autorze 11
Wstęp 13
Rozdział 1. Controlling jako system zarządzania przedsiębiorstwem 23
1.1. Controlling w ujęciu teorii organizacji i zarządzania 23
1.2. Ewolucja controllingu 29
1.3. Systematyka controllingu 41
1.4. Miejsce controllingu i controllera w przedsiębiorstwie 48
1.5. Metody i techniki controllingu 54
1.6. Współczesne koncepcje zarządzania a controlling 63
1.7. Projektowanie i wdrażanie controllingu 69
Rozdział 2. Zakres stosowania controllingu w Polsce 73
2.1. Charakterystyka podmiotów badań oraz profil respondentów 73
2.2. Technika prowadzenia badań 77
2.3. Ocena stanu controllingu w Polsce w świetle przeprowadzonych badań 79
2.4. Systemy informatyczne wspomagające controlling w badanych podmiotach 104
2.5. Bariery funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce w świetle badań 112
Rozdział 3. Metodyka wdrażania controllingu zarządczego w przedsiębiorstwie 121
3.1. Założenia metodyki wdrażania controllingu zarządczego w przedsiębiorstwie 121
3.2. Analiza uwarunkowań wstępnych procesu wdrożenia controllingu zarządczego 127
3.3. Definiowanie celów przedsiębiorstwa w procesie wdrażania controllingu zarządczego 131
3.4. Projektowanie narzędzi controllingu zarządczego 138
3.4.1. Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych 138
3.4.2. Struktura centrów odpowiedzialności w controllingu 140
3.4.3. System informacji zarządczej w controllingu 142
3.4.4. Tworzenie budżetu controllingowego oraz ocena jego realizacji 149
3.4.5. System motywacyjny w controllingu zarządczym 163
3.4.6. Zadania komórki controllingu i jej podporządkowanie 167
3.4.7. Identyfikacja potrzeb controllingu zarządczego w zakresie informatyzacji 172
3.5. Implementacja systemów informatycznych wspierających controlling zarządczy 177
Rozdział 4. Systemy informatyczne wspomagające controlling zarządczy 185
4.1. Rola systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem 185
4.2. Funkcje systemu informatycznego wspomagającego controlling zarządczy 193
4.3. Zastosowanie ERP jako warstwy transakcyjnej controllingu zarządczego 197
4.4. Business Intelligence i Business Performance Management wsparciem analityki w controllingu zarządczym 203
4.5. Business Navigator jako autorski projekt systemu informatycznego wspomagającego controlling zarządczy 219
Rozdział 5. Empiryczna weryfikacja koncepcji controllingu w wybranych przedsiębiorstwach 235
5.1. Wprowadzenie 235
5.2. Koncepcja controllingu zarządczego w górnictwie na przykładzie Kopalni Soli "Wieliczka" SA 236
5.3. Controlling zarządczy w branży hotelarskiej w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o 264
5.4. Specyfika controllingu zarządczego w handlu farmaceutycznym na przykładzie hurtowni Medicare Sp. z o.o 293
5.5. Controlling produkcji w F.X. Meiller GmbH & Co KG 306
5.6. Controlling raportowy w Linde Gaz Polska Sp. z o.o 319
5.7. Procesy wdrożeniowe informatycznych systemów wspierających controlling w badanych firmach 330
Podsumowanie 341
Literatura 353
Spis tabel 367
Spis ilustracji 369
Indeks 373


 Pobierz spis treści     Poleć znajomemu     Drukuj    


-->

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Jak kupować w księgarni.

Nie masz konta? Załóż je.

« cofnij