Szukaj książki:

Geografia

Książek w tej kategorii: 438
Sortuj listę według:

«  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  »
Acta Geographica Lodziensia t. 100/2012

Acta Geographica Lodziensia t. 100/2012

Autor: Praca zbiorowa

Wydawca: ?ódzkie Towarzystwo Naukowe

Rok wydania: 2012

Języki: polski

Typ: eprasa

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 214

31.50 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

Oddawany do rąk Czytelników setny tom Acta Geogrphica Lodziensia, który jest wyjątkowym z dwóch powodów - z uwagi na "okrągły" numer, ale i okoliczność, z którą wiąże się jego powstanie. Prezentowany tom zawiera bowiem zbiór artykułów będących pokłosiem ogólnopolskiej Konferencji "Czynniki różnicowa...

więcej o książce »

Acta Geographica Lodziensia t. 101/2013

Acta Geographica Lodziensia t. 101/2013

Autor: Praca zbiorowa

Wydawca: ?ódzkie Towarzystwo Naukowe

Rok wydania: 2013

Języki: polski

Typ: eprasa

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 151

31.50 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

7 czerwca bieżącego roku minęło czterdzieści lat od śmierci Profesora Jana Dylika: założyciela i organizatora łódzkiego ośrodka geograficznego, Dyrektora Instytutu Geografii UŁ (1958-1973), inicjatora i kierownika badań geomorfologicznych w regionie (1945-1973), założyciela i wieloletniego redaktora...

więcej o książce »

Acta Geographica Lodziensia t. 102/2014

Acta Geographica Lodziensia t. 102/2014

Autor: Praca zbiorowa

Wydawca: ?ódzkie Towarzystwo Naukowe

Rok wydania: 2014

Języki: polski

Typ: eprasa

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 107

31.50 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

Prekursorką badań interdyscyplinarnych w łódzkim ośrodku geomorfologicznym była Profesor Anna Dylikowa. Współpraca badaczy reprezentujących różne obszary nauki została nawiązana pod-czas archeologicznych badań obozowisk ludności późnopaleolitycznej, które stwierdzono na po-wszechnie znanym stanowisk...

więcej o książce »

Acta Geographica Lodziensia t. 103

Acta Geographica Lodziensia t. 103

Autor: Praca zbiorowa

Wydawca: ?ódzkie Towarzystwo Naukowe

Rok wydania: 2015

Języki: polski

Typ: eprasa

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 115

31.50 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

103 tom Acta Geographica Lodziensia zawiera sześć artykułów, z których pięć − uzupełnionych wspólnym załącznikiem na końcu tomu − przedstawia metody i wyniki specjalistycznych analiz mających na celu weryfikację hipotezy o dotarciu lądolodu warty do linii Radomsko− Przedbórz w obszarze na połu...

więcej o książce »

Acta Geographica Lodziensia t. 95/2009

Acta Geographica Lodziensia t. 95/2009

Autor: Jan Dzierżek

Wydawca: ?ódzkie Towarzystwo Naukowe

Rok wydania: 2009

Języki: polski

Typ: eprasa

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 112

31.50 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

ZARYS TREŚCI Praca dotyczy analizy paleogeograficznej fragmentów Pojezierza Suwalskiego, Pojezierza Dobrzyńskiego, Wysoczyzny Drohickiej i wybranych dolin Tatr Wysokich w czasie ostatniego zlodowacenia. Rozważania oparto na analizie geomorfologicznej, geologicznej, badaniach geoelektrycznych i datow...

więcej o książce »

Acta Geographica Lodziensia t. 96/2010

Acta Geographica Lodziensia t. 96/2010

Autor: Małgorzata Roman

Wydawca: ?ódzkie Towarzystwo Naukowe

Rok wydania: 2010

Języki: polski

Typ: eprasa

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 171

31.50 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

ZARYS TREŚCI Praca dotyczy dynamiki lądolodu oraz wieku i chronologii zdarzeń glacjalnych w lobie płockim podczas vistulianu. Rozważania nad obecnością ostatniego lądolodu skandynawskiego w rejonie Kotliny Płockiej mają długą historię, lecz dotychczas brak jest zgodności co do liczby, rangi i wieku ...

więcej o książce »

Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011

Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011

Autor: Przemysław Tomalski

Wydawca: ?ódzkie Towarzystwo Naukowe

Rok wydania: 2011

Języki: polski

Typ: eprasa

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 115

31.50 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

ZARYS TREŚCI Przedstawiono wyniki badań nad zmiennością zasobów wód podziemnych zgromadzonych w płytkich poziomach wodonośnych województwa łódzkiego i terenów z nim sąsiadujących. W sensie hydrologicznym obszar ten obejmuje zlewnie drugiego rzędu: Bzury, Skrwy (lewej), Jeziorki, Pilicy, Warty po Poz...

więcej o książce »

Acta Geographica Lodziensia t. 98/2011

Acta Geographica Lodziensia t. 98/2011

Autor: Danuta Dzieduszyńska

Wydawca: ?ódzkie Towarzystwo Naukowe

Rok wydania: 2011

Języki: polski

Typ: eprasa

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 104

31.50 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

ZARYS TREŚCI Praca dotyczy analizy intensywności procesów rzeźbotwórczych oraz zmian morfologicznych w młodszym dryasie w regionie łódzkim (środkowa Polska). Jako tło przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat tego nagłego i krótkotrwałego w skali geologicznej ochłodzenia, a w szczególności problem...

więcej o książce »

Acta Geographica Lodziensia t. 99/2012

Acta Geographica Lodziensia t. 99/2012

Autor: Jacek Forysiak

Wydawca: ?ódzkie Towarzystwo Naukowe

Rok wydania: 2012

Języki: polski

Typ: eprasa

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 164

31.50 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

ZARYS TREŚCI W pracy przedstawiono charakterystykę geologiczną i geomorfologiczną wybranych torfowisk regionu łódzkiego oraz zebrano wyniki badań osadów biogenicznych udokumentowanych w ich misach. Szczegółowymi badaniami objęto szesnaście obiektów. W regionie przeważają torfowiska położone w dolina...

więcej o książce »

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko?aja Kopernika

Rok wydania: 2014

Języki: polski

Typ: ebook

Format: pdf

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 175

59.10 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego. ...

więcej o książce »

«  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  »